peníze

ESG: tři písmena, která změní svět

Tlak na společenskou odpovědnost firem v oblasti znečišťování (nejen) ovzduší je veliký. To, že je planeta ohrožena klimatickými změnami, přiznávají autority po celém světě. Nejvíce skloňována je v tomto ohledu redukce uhlíkové stopy, která přispívá i celkovému snižování energetické náročnosti výroby úspornějšími nástroji.

--- Amundi

Udržitelnost a tzv. ESG  strategie je i jedním i pilířů, na kterých stojí společnost Amundi. Pod zkratkou těchto tří písmen se skrývá ambice zmírnit dopady na životní prostředí (Environment), přispět ke snížení sociální nerovnosti (Social) a ovlivnit aspekty prospěšného řízení společnosti (Governance).

 

I s ohledem na tento trend představujeme na letošních Colors of Finance i fond CPR Climate Action*. Ve fondu jsou zastoupeny společnosti napříč odvětvími, ať už jde o IT firmy, banky, automobilky, farmaceutické společnosti nebo třeba průmyslové podniky – namátkou třeba Siemens, Toyota, Schneider, Sanofi nebo Microsoft**. Tyto společnosti ukazují cestu ekologické produkce a mají potenciál nejen měnit svět k lepšímu, ale i zároveň přinést i zajímavé investiční řešení.

Přijďte zjistit více na stánek Amundi, těšíme se na vás!

 

*Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství nebo doporučení a není určeno US osobám. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit její návratnost. S investováním je spojeno riziko, veškeré informace na www.amundi.cz. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

 

** Aktuální složení portfolia fondu najdete v měsíčním komentáři, nebo na www.amundi.cz.

Štítky

Čtyřka Šestka

Související články

Vladimír Pikora: Výnosné investice jsou nemovitosti, drahé kovy i služby pro seniory

finance / rozhovory / / 13. 08. 2020

Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně již nejsou levné

finance / / 01. 10. 2020