AVANT nabízí svým klientům pestré portfolio investičních fondů

2. 09. 2022 | Finance

AVANT investiční společnost, a. s. (AVANT IS) je česká investiční společnost, která se od svého založení specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI) a nabízí investiční příležitosti určené výhradně kvalifikovaným investorům. Společnost spravuje 149 investičních fondů a podfondů, z nichž je 14 fondů kotováno na burze. Celkový objem aktiv ve fondech dosahuje 83,3 miliard Kč k 2Q 2022.

AVANT IS nabízí investorům do FKI díky svému postavení leadera pestré portfolio fondů se širokým zaměřením investic od cenných papírů, komerčních nemovitostí (logistické a retailové parky), bytových projektů, zemědělské půdy, obnovitelných zdrojů, energetiky, pohledávek, komodit, private equity, ale třeba i do sběratelských mincí.

Pomocí AVANT Flex umožňuje investorům rozložit již minimální investici ve výši 1 milionu korun do většího počtu fondů a tím si vytvořit vlastní diverzifikované portfolio s různou investiční strategií, podkladovými aktivy, výnosností, investičním horizontem a rizikovým profilem fondů podle jejich investičního apetitu.

Vybrané FKI spravované AVANT IS nabízí svým externím investorům garanci výnosu do výše fondového kapitálu alokovaného ve prospěch jiného typu cenného papíru vydávaného fondem formou redistribuce fondového kapitálu. Jinými slovy, výnos akcií externích investorů je garantován maximálně do výše fondového kapitálu ve výkonnostních akciích zakladatelů fondu.

AVANT IS také prostřednictvím svých společností v rámci ekosystému poskytuje klientům (investorům) kompletní servis při založení a administraci fondů. Poradí před samotným založením fondu, vyhodnotí investiční záměr a portfolio, navrhne strukturu FKI, včetně analýzy přínosů a nákladů. Připraví kompletní podklady pro založení fondu, zpracuje žádost o zápis či povolení ČNB, zajistí nabídku od depozitářů fondů a bank na vedení účtu, nabídne možnosti financování a dalšího zhodnocování majetku fondu.

Investorům AVANT IS doporučí kvalitního a nezávislého auditora, oceňovatele, daňového a právního poradce, pomáhá najít řešení na všechny možné problémové situace s investičním fondem. Poskytuje i poradenství pro restrukturalizaci aktiv do FKI a pomáhá zakladatelům koordinovat komplexnější restrukturalizace se zapojením externích partnerů a jejich know-how.

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a. s. se zaměřuje na investice do malých a středně ziskových společností nejen v České republice. Nejzastoupenějším oborem v našem portfoliu je potravinářský průmysl, ale zajímáme se také o zdravotnictví, moderní technologie farmingu a udržitelného bydlení.
Budujeme diverzifikované portfolio firem tak, aby se jednotlivé společnosti vzájemně synergicky doplňovaly, byly zdrojem pokrokových inovací, a abychom minimalizovali rizika ekonomického cyklu.

Kdo za fondem stojí:
Zakladatelem fondu je MUDr. Viktor Růžička, který v minulosti budoval společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Dnes se zaměřuje na zodpovědné a inovativní projekty sdružené ve skupině Vendeavour.

Zhodnocení:

Garance minimálního výnosu preferenčních investičních akcií s pevným výnosem minimálně 6% ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelů fondu) ve prospěch držitelů výkonnostních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostních investičních akcií (od zakladatelů).

Naše portfolio:

Vytváříme síť spolupracujících firem. Skupinou výrobců a obchodních společností, které se vzájemně obohacují. Portfolio našich značek se neustále rozrůstá.

Značky: DRUID CZ, s.r.o., Gastro-MENU EXPRESS a.s., AJALA s.r.o., ČESKÉ HOUBY a.s., HiProMine S.A. (PL), Babiččiny nudle (DRUID CZ, s.r.o.), Rybex CZ, a.s. (Gastro-MENU EXPRESS a.s.), sineafoods s.r.o. (Gastro-MENU EXPRESS a.s.), Tudlee (Gastro-MENU EXPRESS a.s.), Dialine (DRUID CZ, s.r.o.), Glutaline (DRUID CZ, s.r.o.), DELIKA (Gastro-MENU EXPRESS a.s.).

Už máte své vstupenky? Naše redakce položila dvě záludné otázky, na které nám odpověděli představitelé jednotlivých fondů.

Co se Vám vybaví, když se řekne „Colors of Finance“?

Velká akce a příležitost získat nové informace, kontakty a v neposlední řadě zážitky z této konference.

Proč by si návštěvníci neměli nechat uniknout konferenci Colors of Finance?

Jedná se o místo, kde se představují novinky a trendy finančního světa, vystupují zde i také řečníci, kterými jsou mimo jiné finančními profesionály. Z mé strany je to jedinečná možnost se i vzájemně potkat, pohovořit osobně a získat na sebe kontakt.

Co se týká výběru místa, tak návštěvník na Colors of Finance pozná prostor Multifunkční auly GONG, která je součástí národní kulturní památky Dolních Vítkovic.


Ing. Jiří TUVORA Ph. D.,
člen dozorčí rady, CFO holdingu VENDEAVOUR

ČSNF SICAV, a.s. je investiční, nemovitostní fond. Jsme partnerem při zhodnocování vašich investic prostřednictvím hmatatelných nástrojů, reálných nemovitostí. Investujeme pouze tam, kde to dává smysl. Naší vizí je poskytování stabilních a atraktivních výnosů investorům. Zaručujeme stabilní a nadstandardní zhodnocení vložených finančních prostředků. Zároveň vynakládáme nemalé úsilí, aby projekty, které máme ve výstavbě, splňovaly vysoké standardy provedení, protože chceme, aby bezproblémově sloužily další desítky let.
Díky nově nakoupeným projektům a kvalitním a stabilním partnerům plánujeme dosáhnout na konci roku 2022 aktiv v hodnotě kolem 1,5 mld Kč.

Vzhledem k expanzi, která je zřejmá jak z finančního pohledu, tak co do počtu připravovaných a realizovaných nemovitostních projektů v České republice i v zahraničí, jsme se rozhodli pro důležitý krok, a to pro vstup na Burzu cenných papírů Praha, a.s. Tímto posunem dáváme jasně najevo, že fond je natolik velký a důvěryhodný, že si může dovolit přísný dohled dozorujících institucí, zejména ze strany České národní banky (ČNB). Ta nás dozoruje už nyní, ale vstupem na burzu pro nás začnou platit ze strany ČNB další pravidla. Ta Vám přináší vyšší míru zabezpečení.

Fond se dynamicky vyvíjí, a tak jsme se od menších projektů na okrajích měst posunuli k zajímavějším příležitostem. V portfoliu tak máme velké soubory, ale i prémiové komorní projekty.

Co se Vám vybaví, když se řekne „Colors of Finance“?
Colors of Finance má vše ve svém názvu – Colors jako setkání lidí z nejrůznějšími zájmy, názory a postoji. Pestrá skupina lidí, kteří se nebojí ptát, diskutovat, hledat řešení zdánlivě neřešitelného. A Finance jsou jasné. Nebudeme si nic nalhávat, peníze jsou dnes alfou a omegou všeho. Právě na Colors of Finance o nich můžeme na odborné úrovni diskutovat.

Proč by si návštěvníci neměli nechat uniknout konferenci Colors of Finance?
Zejména kvůli mé účasti. Představím novinky ČSNF, jak z pohledu možných investic do našeho fondu, tak z pohledu developerské činnosti, kterou se zabýváme. Rád účastníky poznám a zodpovím všechny jejich dotazy i mimo prezentaci.


Lukáš Hrma
Obchodní ředitel a Člen investičního výboru fondu

Mohlo by vás zajímat