Jsme všestrannou finanční skupinou a silným obchodním partnerem

23. 09. 2022 | Finance

UNIQA v loňském roce dokončila svou fúzi se společnostmi AXA a díky tomu rozšířila své portfolio o produkty a služby v oblasti investic a penzí. Stala se tak všestrannější finanční skupinou a zároveň silnějším partnerem jak pro klienty, tak pro spolupracující společnosti.

Neustále pracujeme na zlepšování našich produktů a služeb, přičemž spojujeme osvědčenou kvalitu původních řešení obou společností a doplňujeme je o atraktivní novinky. Nejnovějším přírůstkem, který bude již brzy v prodeji, je pojištění Domov & bezpečí. Několik vylepšení a novinek se dotklo i životního pojištění Domino.

Skvělou pomůckou pro sjednávání produktů UNIQA je naše UNIQA Studio. Moderní a snadno responzivní prostředí je přívětivé pro partnery i pro klienty, kteří ocení hlavně přehlednou a srozumitelnou strukturu pojistné dokumentace.

V UNIQA zjednodušujeme život klientům a partnerům i díky skvělým on-line pomocníkům, jakým je například naše virtuální asistentka NIKI. Tato neúnavná „kolegyně“ je k dispozici neustále, tedy i mimo pracovní dobu, a tak pojistnou událost nahlásíte doslova kdykoliv. A nadále platí, že aktuální stav řešení konkrétních pojistných událostí můžete sledovat on-line na webu UNIQA. U pojištění vozidel či majetku lze snadno vyřídit škodu i přes chytrý telefon.

Letos se stala UNIQA už posedmé v řadě držitelkou titulu Czech Business Superbrands a získala také 1. místo v kategorii cestovních pojištění v letošním 20. ročníku soutěže Zlatá koruna 2022 pro finanční produkty.

Zastavte se u nás na stánku, moc rádi se s vámi potkáme.

Již půl roku jsme silnější tým a postupně přinášíme naše novinky

AXA byla definitivně fúzí integrována do UNIQA loni v létě. Využíváme to nejlepší z obou stran, i díky tomu je naše portfolio širší o služby v oblasti penzí a investic. V životním pojištění nyní vytváříme pro klienty nový harmonizovaný produkt s prvky, které se osvědčily v minulosti, a s novinkami, které nám umožní být více flexibilní.

Nové komplexní řešení životního pojištění připravujeme na rok 2023. Na přechodnou dobu pro Vás upravujeme stávající program DOMINO 2020, aby byl ještě atraktivnější.

A co se tedy mění?

Od letošního ledna jsme pro vás upravili postup likvidace u rizika denního odškodného za dobu léčení úrazu. Pokud nám klient při prvním hlášení dodá lékařskou zprávu s diagnózou, může mít své plnění na účtu již do 24 hodin a to celých 100 % dle oceňovací tabulky. Pokud chce vše řešit až po ukončení léčby, tak ani to pro nás není problém. Uvědomujeme si, že OSVČ mají vyšší finanční potřeby v případě pracovní neschopnosti. Nestačí deklarovaných 500 Kč / den bez prokazování příjmu? Nevadí, i zde proběhla úprava a na vyšší nastavení pracovní neschopnosti nám nově stačí doložit 60 % z obratu pomocí dvou daňových přiznání. Ani zde již neřešíme, kdy nám klient pracovní neschopnost hlásí. Není tedy povinen to udělat do konce karenční doby. Od 1. 5. 2022 dokonce může každý klient požádat o zálohové plnění z pojištění denních dávek za pracovní neschopnost již po měsíci.

U rizika pracovní neschopnosti dále reagujeme na potřeby trhu a klientů a plánujeme navýšit limit bez prokazování příjmu na 600 Kč / den.

Inspirovali jsme se vašimi postřehy, a tak vám ve zdravotním dotazníku usnadníme vzpomínání na veškerá zranění a nemoci. Nově nám bude stačit, když budete vědět, co se dělo posledních 10 let.

A jak to máme v UNIQA rádi, vždy se snažíme udělat něco navíc. Zvyšujeme objemovou slevu až na 25 %. Můžete tak klientům bez obav nastavit vyšší limity, a přesto pro ně bude pojištění cenově dostupné.

Naším novým korporátním mottem je „lepší život společně“. Věříme, že pomáhat budeme i nadále společně s Vámi.

Vážná onemocnění – infarkt bez čekací doby – Standardně je čekací doba 2 měsíce od počátku nemoci na riziko VZO, ale v případě diagnózy infarkt ji nově nebudeme uplatňovat.

Navýšení objemové slevy o 5 % – Objemové slevy byly dosud nastaveny u produktu Domino RISK/INVEST a Logika v pásmu měsíčního pojistného: 1000 Kč – 10 %, 1500 Kč – 15 % a 2000 Kč – 20 %. Aktuálně tyto slevy navyšujeme o 5 %, tedy nově: 1000 Kč – 15 %, 1500 Kč 20 % a 2000 Kč – 25 %. Slevy jsou automaticky zakomponovány v kalkulačce dle výše pojistného rizika.

Zálohové plnění u PN – Standardně může klient dle zákona požádat o zálohové plnění po 3 měsících od počátku vzniku nemoci. U nás nově již po měsíci, což je vzhledem k aktuálním cenám a zdražování výhoda, protože má klient peníze dříve a výpadek příjmu se ho při pracovní neschopnosti prakticky nedotkne. Dříve to bylo možné jen na výjimku.

Rychlá likvidace u DO na základě 1. zprávy – Nečekáme na dodání zpráv ze všech kontrol a ukončení léčby, nově můžeme dopředu vyplatit 100 % hodnoty z příslušné tabulky na základě diagnózy stanovené u prvního ošetření. OSVČ pro PN stačí prokázat 60 % obratu – Převzato z AXA. U podnikatelů nám nově při stanovení příjmu stačí doložit obrat, ze kterého vezmeme 60 %, vydělíme ho 12 a vyjde nám „čistý „ měsíční příjem klienta. Již není třeba dokládat základ daně (mnohdy limitující pro osoby s 80 % paušálem).

Navýšení limitů bez prokazování příjmů o 100 Kč na 600 Kč pro všechny u DO a DDPN Pro produkty Domino a Logika bylo bez prokazování příjmu na vstupu možné sjednat pouze DO a PH do 500 Kč/den včetně. Nově je možné sjednat 600 Kč/den u obou rizik. Klient dokládá příjem až pro plnění nad 600 Kč/den.

Mohlo by vás zajímat