Klíčový princip investování? Diverzifikace

19. 12. 2022 | Finance

Risk management neboli řízení rizik je velmi důležitou součástí investování, protože pomáhá chránit investory před možnými finančními ztrátami a dalšími negativními důsledky. Zavedením strategie řízení rizik mohou investoři minimalizovat své vystavení riziku a maximalizovat tak své šance na dosažení finančních cílů.

Jedním z hlavních důvodů, proč je řízení rizik při investování tak důležité, je to, že pomáhá diverzifikovat investiční portfolio.  Diverzifikace je klíčovým principem investování, protože pomáhá rozložit peníze investora mezi různá aktiva a odvětví.  To může snížit dopad potenciálních ztrát v jedné oblasti, protože případné ztráty v jedné části portfolia mohou být kompenzovány zisky v jiné oblasti. Diverzifikací mohou investoři snížit své celkové riziko a zvýšit šance na dosažení svých plánů a finančních cílů.

Dalším důvodem, proč je řízení rizik důležité při investování, je to, že pomáhá  identifikovat potenciální rizika a předcházet jim. ARTS Asset Management svým systémem definoval priority investorů a postavil risk management na první místo.

Aktuální tržní situace vyžaduje profesionální přístup ke strategiím, což ARTS demonstruje svým aktivní správou portfolia zejména tím, že omezuje hluboké propady pomocí globální diverzifikace a tzv. Total return konceptu. Fondy jako C-QUADRAT ARTS Total Return Bond a C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic jsou považovány za ideální jádra strategií, protože jsou široce diverzifikované a maximálně flexibilní. Bezemoční přístup k řízení fondů systémem ARTS, který je postaven na bázi algoritmů a matematických vzorců, zajišťuje racionální výběr pozic ve fondech a tím také dlouhodobou stabilizaci portfolií v jakýchkoliv fázích trhu.

Celkově je řízení rizik klíčovou součástí investování. Implementací strategie řízení rizik mohou investoři diverzifikovat svá portfolia, vyhnout se potenciálním rizikům a sledovat své investice, aby maximalizovali své šance na úspěch. Investování do fondů od ARTS Asset Management může v konečném důsledku pomoci investorům dosáhnout jejich finančních cílů a ochránit jejich aktiva,  zejména v turbulentních dobách.

Mohlo by vás zajímat