Money Advocate: Pomáháme klientům odhalit nekalé praktiky pochybných firem

2. 09. 2022 | Finance

Money Advocate z.s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat finančním poradcům a ostatním finančním zprostředkovatelům či jejich klientům. Upozorňovat na nekalé praktiky pochybných firem zabývajících se správou majetku bez potřebné licence. Dále v rámci prevence Money Advocate z.s. chce vzdělávat poradce a širokou veřejnost, aby dokázali správně vyhodnotit rizika podvodných produktů.

Cílem spolku je zlepšit informovanost veřejnosti a poradců o prokázaných podvodných projektech a upozornit na rizika, podobnosti a charakteristické znaky tak, aby se příště poradci ani klienti podobných projektů neúčastnili.

Za kvalitní zprostředkované finanční služby je vždy odpovědný hlavně poradce. Proto podporujeme aktivní přístup poradců, kterým opravdu záleží na kvalitě nabízených finančních služeb z dlouhodobého pohledu v regulovaném segmentu s potřebnou licencí ČNB.

Pomáháme poradcům

Poskytujeme odbornou a nezávislou podporu při řešení jednotlivých kauz a poradenství v oblastech financí, investic a správy majetku.

Podporujeme klienty

Sdružujeme subjekty probíhajících kauz proto, aby byly co nejvýhodněji řešeny v zájmu všech zastupovaných poškozených stran a minimálními náklady na právní zastoupení. Náklady na právní zastoupení se dělí solidárně mezi všechny klienty.

Radíme

Nabízíme nezávislé odborné poradenství jednotlivcům v oboru financí a investic mimo jiné při podezření z nekalé činnosti.

  • Upozorňujeme na nekompetentní chování společností pohybujících se na finančním
    trhu, kde se klade důraz především na kvantitu na úkor kvality nabízených finančních
    produktů a většinou mimo regulaci ČNB
  • Pomoc při řešení nekalého jednání a poškozování investorů, finančních poradců či klientů
  • Pravidelný monitoring trhu v segmentu investic a správy majetku
  • Zajištění administrativy, poskytování pravidelných informací a zajištění zastoupení v případném insolvenčním řízení a v řízeních souvisejících s insolvenčním řízením
  • Spolupráce s advokátními kancelářemi, které mají prokazatelné zkušenosti v obdobných kauzách a Asociací pro transparentnost investičního trhu

Mohlo by vás zajímat