Tři důvody k optimismu pro investory NEMO fondu

15. 02. 2023 | Finance

V loňském roce se většina investičních titulů, jako jsou akcie, komodity, ale i řada typicky konzervativních nástrojů, nacházela v režimu zvýšené volatility, která je způsobená ekonomickými i geopolitickými turbulencemi.

V rámci investiční strategie nemovitostního fondu NEMO vidíme tři hlavní důvody, které vedou k pozitivnímu výhledu pro držitele podílových listů:

1. Prémiové budovy v atraktivních pražských lokalitách

Při hodnocení nemovitostí se v první řadě posuzují faktory jako kvalita nemovitosti a její výnos, bonita nájemců, strategická lokalita, architektonické kvality budovy zvenčí i uvnitř a v neposlední řadě také použité chytré technologie. Fond NEMO se v rámci své strategie zaměřuje na prémiové kancelářské nemovitosti v Praze, které vynikají ve všech měřítcích.

Celková pronajímatelná plocha nemovitostí v portfoliu fondu NEMO činí 39 000 m² a je tvořena těmito špičkovými pražskými objekty: 

  • CORSO Karlín
  • Apeiron (Karlín)
  • Administrativní budova Mezi Vodami 31 (Praha 4)
  • Kancelářská budova na Václavském náměstí 62
  • Administrativní objekt Pekařská 6 (Praha 5)
 Administrativní budova CORSO Karlín

2. Bonitní nájemci = stabilní výnosy fondu NEMO

Fond NEMO se zaměřuje pouze na špičkové komerční projekty v Praze s trvale udržitelným potenciálem vysokého nájemního výnosu. Mezi nájemce fondu patří silné společnosti z perspektivních odvětví, jako je potravinářství nebo finance.

Kanceláře v ulici Mezi Vodami 31 jsou obsazeny společností Nestlé. Potravinářský gigant v budově sídlí po celou dobu již od dokončení stavby. Praha je pro globální korporace dlouhodobě přirozenou volbou pro umístění českých či středoevropských centrál, což zvyšuje poptávku po kvalitních kancelářích v metropoli a působí jako jeden z mnoha stabilizačních prvků pro portfolio fondu NEMO.

V další z pražských prémiových budov CORSO Karlín patří mezi největší nájemce telekomunikační společnost Quantcom či pojišťovny  ERV Evropská pojišťovna.

Rovněž v Karlíně se nachází další budova fondu NEMO – Aperion. Zázemí v ní má například mezinárodní technologická skupina Ericsson, státní operátor trhu s elektřinou OTE či přední stavební koncern v regionu střední a východní Evropy Swietelsky.

  • 80 – 90 % celkových výnosů fondu NEMO je tvořeno reálnými příjmy z nájemného, nikoli přeceňováním nemovitostí směrem nahoru.
  • Nájemní smlouvy jsou s nájemci uzavírány v průměru na zhruba 5 let a obsahují inflační doložky. Díky tomu je zajištěn růst výnosů z nájemného v přímé vazbě na tempo růstu cenové hladiny v ekonomice.
  • Budovy vykazují vysokou míru obsazenosti (v průměru 92 %).

3. Potenciál kancelářských budov v roce 2023 a atraktivní cílový výnos

V roce 2023 fond NEMO cílí na výnos až 8 %. Na rozdíl od rozkolísaného trhu rezidenčního bydlení představuje fond zaměřený na prémiové kanceláře dlouhodobě stabilní pilíř v portfoliu investora.

Inflační doložky přinesou i v roce 2023 další růst zhodnocení.

Kanceláře s sebou také přináší velký potenciál do budoucna. I nadále totiž pokračuje nevyhnutelná transformace české ekonomiky směrem k silnější orientaci na sektor služeb. Tato transformace nahrává majitelům kanceláří, kteří budou těžit z trendu silné poptávky po administrativních prostorách.

Fond NEMO v roce 2023 plánuje rozšířit své portfolio akvizicemi  dalších zajímavých projektů. Vedle toho bude pokračovat v neustálém zlepšování kvality péče o budovy v portfoliu a jejich nájemce tak, aby se jim nadále dostávalo nejvyšších standardů na trhu. Dlouhodobá spokojenost nájemců a zaměstnanců, kteří ve fondem spravovaných kanceláří pracují, je jedním z klíčových faktorů pro další růst hodnoty fondu.

Mohlo by vás zajímat