Představení 21M group a.s.

27. 09. 2023 | Technologie

21M group a.s. je holding společností, které nabízejí komplexní služby ve světě kryptoměn. Holding vznikl transformací směnárny Anycoin.cz s rozšířením o další služby. Mezi tyto služby patří kvalifikovaná úschova kryptoměn, aplikace pro finanční poradce a obchodníky a také mobilní bitcoin/lightning peněženka Bitlifi.

Anycoin.cz se od svého vzniku v roce 2018 stal technologickým lídrem odvětví a velmi rychle největší kryptoměnovou směnárnou v České republice s aktuálně více jak 50.000 klienty s počtem 800 000 objednávek v objemu převyšujícím 6 mld. Kč. Anycoin podporuje více než 200 kryptoměn, nabízí mobilní aplikaci a je plně integrován s nadstavbovou technologií bitcoinu – lightning network, která umožňuje rychlé a levné transakce či platby. 

21M Finance

Pro finanční poradce a obchodníky je 21M Finance řešení připravené na míru potřeb klientů, poradců a manažerů poradenských společností s důrazem na jednoduchost nákupu a podporu prodeje poradcům.

Jedná se o B2B službu, která upozaďuje svůj branding a propagaci. Podporuje osobní jméno poradce a v případě potřeby i značku partnera.

Provize z obchodů je možné nastavit ve formě libovolně vysoké procentuální přirážky k základnímu spreadu směnárny 21M Finance. Je možné také nastavit procentuální přirážku ke kryptoměnám v úschově a v případě prodeje kryptoměn je možné nastavit výstupní poplatek procentem ze zisku investice (sucess fee při exitu).

Služba se skládá ze dvou aplikací

První aplikace je white-label aplikace pro koncové klienty, kde mohou realizovat jednoduchý a bezpečný nákup bitcoinu a jeho úschovu. Druhá aplikace slouží jako poradenský portál pro správu kmene a statistiky.


Aplikace pro klienty (white-label řešení)
V této aplikaci koncový klient nepozná propojení s 21M Finance.

 • Nákup a prodej bitcoinu včetně spořících plánů
  • Intuitivní rozhraní – méně burza, více fintech aplikace
 • Automatický nákup na variabilní symbol klienta – “trvalý příkaz”
  • Klienti nemusí vstupovat do aplikace pro tvorbu objednávek
 • Identifikace a AML ve white-label řešení pro klienty
 • Seznam transakcí a export pro evidenci
 • Přehled portfolia a výnosnosti investice
 • Úschova kryptoměn ve 21M Custody bez správy vlastních klíčů
 • Pouze bitcoin (s možností rozšíření o ethereum) pro snížení rizika
 • Vzdělávací obsah ve white-label řešení – videa a návody o bitcoinu

Aplikace 21M Finance pro poradce
Tuto aplikaci využijí poradci, obchodníci a manažeři pro správu klientského kmene, spolupracujících poradců a statistiky obchodů.

 • Možnost nahlížení na obchody a zůstatky klientů
 • Provize nejen z nákupu a prodeje, ale také z úschovy ve formě management fee a success fee
 • Možnost individualizace služby pro jednotlivé klienty
  • Nastavení individuální přirážky k obchodu různým klientům
   • Formou navýšení spreadu nebo management fee z úschovy
  • Povolování klientům výběr kryptoměn do vlastní peněženky
 • Správa spolupracujících poradců
  • Možnost vytváření MLM struktury poradců/obchodníků s náhledem na podřízené týmy
  • Možnost tvorby “meziprovizí” ve formě procentuální přirážky pro různé pozice
  • Statistiky poradců a poradenských týmů
   • AUA, celkové provize, nevyplacené provize
 • API přístup pro export dat do interního CRM systému
  • Možnost vyplácení provizí přes nejvyšší pozici ve struktuře (centrála společnosti)

21M Finance je služba vyvíjena ve spolupráci s finančními poradci, kteří již spolupracují s Anycoinem. Aplikace vznikla důkladnou analýzou potřeb poradců a poradenských společností, které vzešly z již realizované praxe zprostředkování kryptoměn.

Kromě samotných aplikací nabízí 21M Finance také podporu prodeje a zaškolení poradců na problematiku bitcoinu a na funkce aplikace. Toto vzdělávání a podpora může být realizováno týmem odborníků s předešlou poradenskou praxí. Nabízíme podporu profesionálního školitele s praxí výuky kryptoměn na VŠE a také dedikovaného key account manažera pro servis poradcům.

21M Custody

21M Custody nabízí kvalifikovanou úschovu kryptoměn.

Kvalifikovaným investorům, tedy institucím, firmám, fondům a privátní klientele nabízí stejnou míru bezpečí jako všem současným uživatelům, ale může jim zároveň nabídnout nadstandardní funkce jako multisig, oprávněné osoby pro výběr, časovou prodlevu výběrů, rozdělení správy vlastních klíčů mezi více osob a samozřejmě také individuální přístup v přímé spolupráci s 21M Custody.

Tato služba je zpoplatněna fixními poplatky za jednotlivé úkony jako je otevření účtu, vedení účtu a provedené transakce. V případě doporučení kvalifikovaného investora ze strany partnera nabízí 21M Custody podíl na výše zmíněných poplatcích.

Mohlo by vás zajímat