Aleš Smutný: Současná ESG regulace je příliš složitá

5. 10. 2022 | Rozhovory

Jak je rozdělený dohled v České národní bance nad finančními trhy? Hovořili jsme s Alešem Smutným, ředitelem odboru regulace finančního trhu II, který vede v ČNB tým zaměřený na nastavení a výklad pravidel kapitálového trhu, ESG, AML, vybraných otázek bankovnictví a dalších oblastí. Je regulace ze strany státu dostatečně silná a jak Aleš vnímá společensky odpovědné investice?

Aleši, jaká nyní panuje nálada v České národní bance?

Ze své pozice nejsem v kontaktu ve všemi útvary v ČNB, ale co vidím, je hodně práce, výborná spolupráce a hlavní změna oproti stavu před například rokem je v návratu z plošného režimu práce z domu zpět do kanceláří, což většina kolegů uvítala.

V současnosti vedete tým zaměřený na nastavení a výklad pravidel kapitálového trhu, ESG, AML, vybraných otázek bankovnictví a dalších oblastí. Přiblížíte nám, co přesně je Vaší náplní práce?

Dohled v ČNB je rozdělený na 3 hlavní složky – 1. dohled na místě a na dálku, 2. správní řízení, tedy licence a sankce, a 3. regulace a koordinace mezinárodní spolupráce. Já řídím v rámci regulace odbor regulace finančního trhu II, který se skládá ze tří oddělení a má na starosti velkou část pravidel na kapitálovém trhu a řadu průřezových témat, jako je AML nebo ESG, nebo třeba licenční vyhlášky. (Regulace I řeší primárně obezřetnost bank, pojišťoven a penzijních společností, regulace III primárně platební styk, spotřebitelský úvěr, distribuci pojištění a fintech). Složitost finančních trhů se odráží i ve struktuře ČNB.

Konkrétní agenda mého týmu zahrnuje tvorbu různých vyhlášek, diskusi s MF a dalšími úřady o nastavení pravidel podnikání na finančním trhu (včetně zapojení části týmu do práce na CZ PRES), tvorbu obecných stanovisek a metodik a jejich konzultování mj. s odbornou veřejností v rámci asociací, a podpora ostatních útvarů banky. Občas je to i vyjádření ke sporu u Evropského soudního dvora, výjimečně třeba produktová intervence, jako byl zákaz nabízení binárních opcí drobným investorům. V neposlední řadě nás zaměstnává zapojení do různých struktur Evropských orgánů dohledu, hlavně ESMA.

Je podle Vás regulace ze strany státu dostatečně silná a správně nastavená? Nebo vidíte (i spolu s rozvojem moderních technologií) nějaké nové hrozby, na které musíte v ČNB reagovat?

V zásadě ano, je správně nastavená a stabilita regulace je hodnota sama o sobě. Ale Česká republika dnes vytváří jen malé procento regulačního rámce, většina přichází z EU (i když i na té se Česká republika podílí, v mezích unijních procedur). Na druhou stranu vždy je co vylepšovat, a i o tom bude diskuse v rámci panelu. Žádná pravidla navíc nefungují ve vzduchoprázdnu – klíčová je finanční gramotnost, efektivní dohled, stabilita vnějšího prostředí a vše to musí fungovat dohromady.

V mojí agendě souvisí s rozvojem moderních technologií např. diskuse o definici cenného papíru. Podporujeme technologicky neutrální definici, která zahrne i různé investiční tokeny, ale diskuse o tom je stále jen na začátku.

Můžete nám prozradit nějaké zajímavé případy z poslední doby, na kterých jste se svým týmem pracoval?

Dohledové případy nemohu ani naznačovat. Z regulačních bych vyzdvihl nedávnou metodiku ČNB k licencování platebních služeb. Na ní spolupracoval můj útvar jen omezeně, ale jsem moc rád, že takový dokument vznikl a byl uveřejněn. I mimo sektor platebních služeb je to užitečné vodítko. Za zmínku stojí také vymezování hranic finanční regulace v rámci výkladových stanovisek k černé bance a černému investičnímu fondu. Na ně navazuje zatím rozpracovaný materiál k participačním platformám, kde se dřívější stanoviska prolínají s dalšími tématy jako je finanční crowdfunding nebo definice derivátů.

Jaký je Váš názor na ESG neboli společensky odpovědné investice? Vidíte v nich budoucnost?

V zásadě ano. S rostoucím bohatnutím společnosti roste zájem o odpovědné investice a asi to tak má být.

Úplně jiná věc je můj názor na současnou ESG regulaci, která je příliš složitá (slovy renomovaného časopisu The Economist „an unholy mess“) a riziko nezamýšlených důsledků je v této oblasti bohužel enormní, stačí příklad s podporou biopaliv nebo spory o udržitelnost jaderné energie.

Prioritou je pro mě nalezení takové formy nastavení a vysvětlení ESG faktorů pro investory, která bude skutečně srozumitelná pro širší veřejnost. Diskuse o tom probíhá především v rámci ESMA. Druhou prioritou je, aby finanční regulace nečinila rozhodnutí za investory. Tedy aby podpořila transparentní prostředí, ale nezvýhodňovala určité investice na úkor jiných, jen proto, že jsou podle aktuálního stavu poznání lépe udržitelné nebo více zodpovědné. To ať činí sami investoři.

Co jsme se naučili v období světové ekonomické krize v roce 2008 a neměli bychom na to podle Vás zapomínat ani v dnešní době?

To je dobrá otázka…, ale nevím.

Mohlo by vás zajímat