Sázka na exkluzivní nemovitosti se vyplatila. Jsou žádané i v těžších časech

18. 09. 2023 | Rozhovory

Investice do nemovitostí patří v Česku mezi nejoblíbenější. Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem se zaměřuje výhradně na ty prémiové. „Financuje projekty, které svou povahou nejsou volatilní, tedy v časech ekonomické krize lépe odolávají tlakům na snížení jejich hodnoty,“ zmiňuje jeden z nesporných důvodů obliby této formy investování zakladatel fondu Jan Jedlička.

Proč právě luxusní nemovitosti dovedou lépe čelit výkyvům? 

Obecně se řídíme heslem, že méně je více. Zaměřujeme se na exkluzivní projekty menšího rozsahu z toho důvodu, že movití lidé jsou ochotni zakoupit takovou nemovitost bez ohledu na aktuální stav ekonomiky. Tato skutečnost se v minulosti opakovaně potvrdila. Prémiové nemovitosti navíc umožňují vysoké zhodnocení i do budoucna. Ceny těchto nemovitostí se drží nahoře, protože je vlastníci v krizích obvykle neprodávají. 

Jsou prémiové nemovitosti to jediné, na co se fond specializuje? 

Nemomax byl založený v roce 2017. Už od počátku měl jasné zaměření na nemovitosti, které jsou z dlouhodobého hlediska výnosnou investicí. Specialitou Nemomaxu jsou právě přímé investice do realitních projektů, ze kterých si již vybudoval slušné portfolio. 

Můžete upřesnit, o jaké projekty se jedná?

Začnu třeba rezidencí Na Karmeli v centru Mladé Boleslavi, kde aktuálně dokončujeme smlouvu s generálním dodavatelem stavby. Jde o komplex obytných domů, který se skládá ze tří nízkopodlažních objektů. Celkově nabídne v rámci uceleného vnitrobloku padesát dva bytů. Další bytový komplex zahrnuje projekt VIVA Vrchlabí, který je v těsném sousedství zimních i letních rekreačních aktivit. Ve fázi realizace pak je exkluzivní projekt VIVA Lipno, který nabídne rodinné bydlení na břehu jezera v blízkosti Lipenské víly. 

Jak si stál fond Nemomax v uplynulém roce, kdy ekonomika procházela obrovskou recesí? 

V loňském roce vzrostla hodnota výkonnostních investičních akcií o 256 procent a zisk fondu před zdaněním pak činil 435 milionů korun. K 31. březnu tohoto roku dosáhl fond na hodnotu majetku 880 milionů korun. To jsou čísla, která mluví sama za sebe. Pozitivně k růstu přispělo přecenění unikátního projektu VIVA Lipno, který obdržel územní rozhodnutí. Obecně se tyto projekty vždy držely historicky v pásmu růstu a nepodléhaly běžným výkyvům trhu či ekonomickým recesím. Tento fakt stále více motivuje fond investovat do kvalitních lokalit, nabízejících klientům exkluzivní služby. Vždycky po nich totiž bude poptávka. 

Jaké zhodnocení mohou vaši investoři očekávat? 

V uplynulých letech se jednalo o sedm procent. Aktuálně dokáže Nemomax investorům nabídnout v případě prioritních akcií zhodnocení deset procent za rok. Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií pak činí v případě nižšího výkonu fondu či dokonce ztráty 6,1 procenta.

Diclaimer: Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Mohlo by vás zajímat