František Michalovích: Filozofií našich fondů je dlouhodobé investování

14. 09. 2022 | Rozhovory

Obchodní ředitel, investor a poradce s přesahem do behaviorální psychologie, František Michalovích, se zúčastní na Colors of Finance panelové diskuze Zabiják peněz jménem inflace. Ve svém Workshopu zaměřeném na behaviorální psychologii a finance nám vysvětlí, jak správně identifikovat klienty a udržet své emoce na nestabilním trhu. V tomto rozhovoru jsme si povídali o investičním fondu ARTS, o požadavcích ESG a fondových novinkách.

Jak často a jaký je proces „ladění“ investičních modelů ve fondech ARTS?

Základním principem filozofie našich fondů je především dlouhodobé investování, jednoduše řečeno – běžíme maraton, ne sprint. Systém, který řídí naše fondy, je postaven na základě algoritmů bez zásahu člověka, tedy emocí. Denní přehodnocování pozic ve fondech a týdenní správa akciové kvóty. Dlouhodobým cílem je vyhnout se hlubokým propadům a nijak neomezovat výnosy.

Došlo k nějaké úpravě kvantitativních modelů po tržních dopadech kovidu nebo se snažíte do modelů nezasahovat vůbec?

Od zavedení prvního mandátu v roce 2003, kterým byl fond C-QUADRAT Total Return Global AMI, se náš systém výrazně nezměnil. Databáze se neustále rozšiřuje, ETF se stále častěji využívají jako nástroj pro dosažení kvalitních a dlouhodobých výnosů, ale filozofie a zásady se nemění. Covid Krize je z pohledu dlouhodobého investora velmi malým oknem pro to, aby tomu věnoval zvýšenou pozornost.

Jak se vypořádáváte s požadavky na ESG?

Jak C-QUADRAT Investment Group, tak ARTS Asset Management jsou již několik let klimaticky pozitivní a slovo udržitelnost pro nás není povinností ze strany regulačních orgánů. Na tento trend a změnu jsme připraveni, průběžně přizpůsobujeme naši databázi a investiční zaměření směrem k ESG, ale rozhodně to pro nás není marketingový nástroj. Kromě iniciativ, které podnikáme v rámci projektů mimo naši činnost, se snažíme vzdělávat poradenské firmy v oblasti ESG, aby byla hodnota tohoto typu investování stoprocentně pochopena.

Připravujete v nejbližší době nějakou fondovou novinku?

V oblasti fondů se zaměřujeme především na zdokonalování a udržování naší dlouhodobé filozofie a strategie. V naší dílně přibyla řešení na míru pro partnery se specifickými požadavky nebo pro správu jednotlivých stategií. Správa portfolia poradcem je v retailu již trendem, ale ne každý se zaměřuje výhradně na investice, což může být pro větší firmy rizikem z hlediska reputace. Proto se snažíme poradcům zjednodušit práci tím, že je spravujeme pomocí jimi navržených řešení.

Proč by si návštěvníci neměli nechat uniknout konferenci Colors of Finance?

Samozřejmě mnoho zajímavých řečníků a témat, která každého posunou. Nemluvě o networkingu.

Mohlo by vás zajímat