Marek Černoch: Colors of Finance vnímám jako jednu z nejvýznamnějších finančních konferencí, která má zvučné jméno.

28. 09. 2022 | Rozhovory

Marek Černoch přijal naše pozvání a zúčastní se panelové diskuze „Stávající klient nad zlato“. Při té příležitosti jsme Marka vyzpovídali, jak se mu daří ve vedení ČASF, jak se mění finančně – poradenský trh, osobní názor na finanční gramotnost v ČR a také prozradí zákulisní informaci – na co se může návštěvník těšit v rámci panelové diskuze.

Marku, ve vedení České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) jste už 3,5 roku. Co vše se pod vaším vedením změnilo, jaké novinky jste zavedl?

Když jsem nastupoval do asociace, byla to svým způsobem „mladá“ asociace, která vznikla pár měsíců před mým příchodem sloučením do té doby dvou profesních asociací – USF a AFIZ. Tehdejší ředitel USF a pak i ČASF Jiří Šindelář byl hnacím motorem spojení těchto asociací, čímž vznikla jedná velká asociace, která dnes zastupuje drtivou většinu finančně poradenského trhu. Za mého působení se asociace rozrostla o významné společnosti, snažíme se rozvíjet servis pro členské společnosti, komunikujeme s regulátorem, spolupracujeme s jednou přední právní kanceláří, abychom měli ty nejlepší služby v oblasti legislativy, rozrůstají se naše pracovní sekce v rámci odborných oblastí. Spolupráce napříč asociací funguje výborně.

Co vše vůbec spadá pod agendu ČASF? A kolik finančně-poradenských firem na českém trhu působí?

Jako asociace vyvíjíme samoregulační, etickou a analytickou činnost, spolupodílíme se na legislativní činnosti, připomínkujeme regulatorní a legislativní materiály a vedle toho, jak už jsem říkal, zajišťujeme servis pro členské společnosti tak, aby mohly rozvíjet jejich obchodní modely. Příkladem byl v době covidu monitoring neustále se měnících nařízení a restrikcí, tak aby společnosti měly informace pro svou činnost. V neposlední řadě bych zmínil „brandování“ dobrého jména poradců.
Co se týče členských společností, v asociace je 28 členských společností a tři přidružené společnosti.

V době, kdy jste byl poslancem Parlamentu ČR, jste se věnoval také legislativě v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Jak jsme na tom s legislativou v porovnání se zeměmi na západ od nás? Chrání naše zákony dostatečně klienty i poradce?

Dnešní legislativa je zaměřená hlavně na ochranu spotřebitele, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu finančně poradenské společnosti nečerpají žádné dotace nebo příspěvky a měli by mít prostor pro své podnikatelské činnosti. Jsou to podnikatelské subjekty, které mimo všech dalších povinností musí splňovat oproti jiným oblastem podnikání ještě další podmínky, které sleduje regulátor. Tady si myslím, že je legislativa dostačující. Vedle toho ale stojí ta neregulovaná část finančních trhů, což jsou prodejci různých rizikových dluhopisů, kryptoaktiv apod., kde platí jen minimální pravidla. Bohužel, když pak nastane problém jako byl například případ Growing Way, sveze se to po celém trhu. I po tom našem, regulovaném.

Vy sám jste v minulosti pracoval v oblasti finančního zprostředkování a poradenství, máte tedy vhled zevnitř. Kam se od té doby toto odvětví vyvinulo? A co nové technologie, změní podle vás finančně-poradenský trh?

Od té doby se finanční poradenství posunulo o světelné roky dál. Dnešní poradce musí splňovat úplně jiné nároky, než tomu bylo tehdy. Je to nesrovnatelné. Co se týče technologií posun je zřejmý, kdy dne může klient využít u některých produktů například webové srovnávače. To tehdy nebylo. Ale lidský faktor dle mého názoru technologie nenahradí. Každý člověk je jiný a ovlivňuje ho spousta faktorů, které žádný srovnávač neobsáhne. Dá se srovnávat u příkladu povinného ručení nebo jednodušších produktů. Ale u těch složitějších, kterých je nepoměrně více, bude vždy řada proměnných. A v tom je lidský faktor nezastupitelný.

Jak jsou na tom Češi a finanční gramotnost? Investují více než tomu bylo dříve?

Ač se stále mluví o tom, že jsou finanční znalosti ve společnosti na nízké úrovni, dle mého názoru tomu tak není. Doba se mění, a hlavně střední a mladší generace už se v takové té obecné znalosti osobních financí orientuje docela dobře. Ale jsou oblasti, jako třeba investice, které jsou náročnější „disciplínou“ a rada odborníka je vždy na místě. Dle agregovaných dat, které asociace pravidelně vydává, jsou investice pro klienty zajímavá oblast. A to nejen v minulých letech, kdy ekonomika tím i životní úroveň rostla. I dnes si velká část lidí uvědomuje, že než si nechat naspořené finanční prostředky nechat „požrat“ inflací, je lepší je investovat. A pak už záleží na každém, jestli je konzervativnější nebo dynamičtější povahy. Ale vždy bych doporučil před investicí konzultaci s odborníkem. A hlavně před nestandardními investičními nástroji, jako jsou rizikové dluhopisy nebo kryptoaktiva. Tam je riziko ztráty vždy větší.

Jaká je přidaná hodnota finančního poradce v dnešní době? Jaké by měl mít kvality a vzdělání?

Dnes je na trhu obrovské množství produktů a možností, jak spořit, investovat, jakou zvolit pojistku nebo i hypotéku. Orientovat se v tom, je právě práce poradce. V dnešní době musí poradce splňovat velmi vysoké odborné schopnosti, skládá náročné zkoušky, které jsou zaměřené na jednotlivá odvětví v oblasti finančního trhu, je pod přísným dohledem regulátora. A společnosti na finančně poradenském trhu velmi striktně dohlížejí i na další vlastnosti jejich poradců. Je kladen důraz na top servis pro klienta, etiku a tím budování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem. Stručně řečeno, zkazit si jméno je jednoduché, a to nikdo nechce. Ano, i dnes se občas stane nějaký problém a nějaký poradce pak kazí jméno ostatním. Ale to je v každém oboru a dá se tomu těžko úplně zabránit. Většina problémů z posledních let ale plynula z té neregulované oblasti, jako jsou dluhopisy nebo kryptoaktiva. Ne z oblasti regulovaného finančního poradenství.

Jste jeden z účastníků panelové diskuze „Stávající klient nad zlato“ na Colors Of Finance a proč by ji návštěvníci neměli vynechat?

Téma panelové diskuze bude obsahovat témata, která v současné době rezonují nejen finančním prostorem, ale celou společností. Jak se dotýká současná krize finančního poradenství, jakých oblastí finančního poradenství nejvíce, jaké produkty klesají a jaké naopak rostou apod. Pravidelně čtvrtletně agregujeme data za celý trh, tak bude zajímavé ukázat si meziroční vývoj i vývoj během tohoto roku.

Co se Vám vybaví, když se řekne „Colors of Finance“?

Jednu z nejvýznamnějších finančních konferencí, která má zvučné jméno, která má vždy zajímavé hosty a na které je vždy plno. Na závěr řeknu, že se vedle kolegů z našeho segmentu těším na Mirka Topolánka. Mám rád, když lidé říkají věci naplno, jak jsou.

Mohlo by vás zajímat