Vladimír Svoboda: Vyšší podíl investic v private equity může snížit dopad inflace na majetek

9. 09. 2022 | Rozhovory

Člen dozorčí rady a stratég ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., který se zúčastní Colors of Finance v panelové diskuzi Zabiják peněz jménem inflace, nám poskytl svůj pohled na vysokou míru inflace a jak s ní co nejlépe bojovat. Probrali jsem také jednotlivá finanční aktiva a která z nich jsou z pohledu investora nejperspektivnější. Která to podle vás byla?

Jakými nástroji můžeme porazit inflaci a jakou výši inflace očekáváte v roce 2023?

Začnu od konce dotazu. Budu-li vycházet z toho, jak minulém roce inflaci dařilo předvídat těm nejpovolanějším, tedy ČNB, jediné, co lze rozumně říct, že nevíme, jaká inflace nás čeká. Asi bude velmi, velmi vysoká. Důvody tohoto hrůzného stavu nechci analyzovat. Nicméně za podstatnější považuji první část otázky, tedy jak můžeme inflaci porazit. Porazit ji nemůžeme! Ale minimalizovat její dopad na náš majetek ano! Pojďme se zamyslet jak?

Tvrdím, že investice do private equity je v nadcházejícím inflačním a turbulentním období nejlepší ochranou majetku! Základní důvody, které mě k tomuto tvrzení vedou, jsou velmi v kostce tyto:

  1. Z více než stoleté historie víme, že nejlépe inflaci odolávaly účasti ve firmách.
  2. Většinou se tím myslely investice do akcií na burze. Na té je ovšem díky kvantitativnímu uvolňování gigantická bublina. Odborníci se přou, jestli a kdy splaskne, ale jednoznačný závěr nemají. Nicméně riziko to je a po mém soudu neúnosně veliké. Takž private equity!

Ještě jednou zopakuji a rozvedu tvrzení, které předkládám k diskusi: Tvrdím, že investice do private equity je v nadcházejícím inflačním a turbulentním období nejlepší ochranou majetku! Za rozumný časový horizont považuji minimálně tři roky, spíše však období do zkrocení inflace. Ve svém tvrzení vycházím z toho, že inflace se týká i marží firem. Sice firmu od firmy jinak, ale to řeší diverzifikace. Zároveň netvrdím, že by měl být porušen princip diverzifikace portfolia investora. Jenom doporučuji dramaticky zvednout podíl private equity v portfoliích!

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé třídy aktiv:

Hotovost
Ale prosím Vás!

Bankovní produkty
No to snad ani není potřeba zdůvodňovat!

Penzijní fondy a pojištění
Ani toto není potřeba zdůvodňovat!

Podílové fondy
Zde je problém v jejich regulaci. Když to zjednoduším, mohou investovat buď do nemovitostí nebo na regulovaných trzích. U obou tříd aktiv se podívejte na zdůvodnění dále.

Akcie na burze
Tak to si určitě zaslouží trošku rozvést. V minulosti jsem se zabýval tím, jak je možné, že burza Start ocenila firmu Colosseum holding asi na 220 milionů Kč. My, v našem fondu ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., bychom takovou firmu nekoupili buď vůbec, nebo maximálně za 40 milionů Kč. Jedinou útěchou může být, že akcií se mnoho neprodalo, zhruba 35 % nabízeného množství.

To ale na druhou stranu znamená, že podnikatelský plán, který byl základem valuace, nemůže být financován. Zaplacení budou jenom staré dluhy. A ještě ne všechny. A teď to klíčové! Co je příčinou této nesmyslné valuace? Jsem přesvědčen o tom, že to je bublina, nafouknutá kvantitativním uvolňováním. Ta se potom z finančních aktiv, která vykupují centrální banky, přelévá na ostatní regulované trhy. Vedou se spory o to, jestli praskne nebo ne. Já je nechci rozsuzovat, ukáže čas. Ale z hlediska investora je to zřetelné a veliké riziko!

Bonitní dluhopisy
Zde platí kompletně argumentace z předchozího bodu. A možná ještě víc!

Prašivé dluhopisy
No tak o těch se tady snad nebudeme bavit!

Komodity
Ty jsou některými analytiky prezentovány jako příčina inflace, přičemž jejich růst je přičítán válce na Ukrajině. Hluboce s tím nesouhlasím. Příčina růstu ceny komodit je green dael. Garantuji Vám, že zhavaruje. Popřít fyziku nelze! Takže prognózovat ceny komodit v uvažovaném rámci, je asi jako věštit počasí 23. května 2026. Já čekám, že až green deal zhavaruje, budou komodity klesat. Jenom nevím, kdy to bude. Ale i minimální uvažovaný horizont (tříletý), je z tohoto pohledu dost dlouhý na to, aby se to stalo.

Nemovitosti
Přestože vůbec nevíme, kde se inflace zastaví, ale s vysokou mírou pravděpodobností umím říct, že ještě poroste, budou muset centrální banky dále zvyšovat sazby. A to ochladí realitní trh.

Drahé kovy
Historicky se ukazuje, že zlato sice dlouhodobě stoupá, ale ve vysoce inflačním prostředí inflaci neporáží. Porazí ji hodně dlouho po jejím odeznění.

Krypto
Bylo sice navrženo primárně jako entita, která odolává inflaci způsobené centrálními bankami, ale život ukázal, že to takhle nefunguje. Tím se samozřejmě nechci nijak vyjadřovat ke smyslu jejich existence a podobným otázkám!

Umění, starožitnosti, vína a podobně
Na tom se sice podle mého názoru vydělat dá, ale je to pro úzce omezenou skupinu skutečných znalců, navíc se strašně dobrodružnou povahou.

Jiné fondy kvalifikovaných investorů než private equity
Je jich velmi mnoho, ale významné jsou zejména realitní. V čem se blýská na špatné časy z důvodu, které jsem popsal v odstavci věnovaném přímé investici do realit.

Jak tedy omezit dopad inflace na majetek?

  1. Investovat.
  2. Diverzifikovat.
  3. Mít vysoký podíl investic v private equity

Mohlo by vás zajímat